Beviljade medel till Skapande skola

Sandvikens kommun har beviljats cirka 400 000 kronor från Kulturrådet läsåret 21/22 till kulturinsatser inom grundskolan. Det beviljade Skapande skola-bidraget kompletterar och fördjupar det redan existerande arbetet med kultur i skolan inom Kulturlöftet.

Genom Skapande skola-bidraget har vi en möjlighet att stärka elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Ju fler konstformer inte bara elever utan även pedagoger får ta del av och lära av, desto större möjligheter finns att konstnärliga arbetssätt och metoder blir en naturlig del av skolans arbete även i fortsättningen.

Vad är syftet med Skapande skola bidraget?

Skapande skola är ett statsbidrag från Kulturrådet som medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan. Bidraget ska öka elevernas möjligheter att uppleva och möta professionell kultur.

Under läsåret 21/22 har Sandviken kommun fått bidrag för att genomföra tre skapande skola projekt.  

CIRKUSKALASET – för åk 4

Ett kulturprojekt med cirkustema riktat till barn i åk 4. Projektet genomfördes även som ett mycket uppskattat Skapande skola-projekt för åk 4 det här läsåret.

Cirkuskalaset besöker skolor och visar och undervisar i cirkuskonst: jonglering, akrobatik, enhjuling, gå-pålina, snurrtallrikar, flower sticks och diabolo. Varje tillfälle inleds med en högklassig cirkusföreställning och sedan delas eleverna in i grupper som får prova på olika cirkuskonster tillsammans med instruktörerna. Varje skola får också 30 jongleringsbollar så att de kan fortsätta träna även efter besöket.

FÖRFATTARBESÖK/SKRIVARWORKSHOP – för åk 7

I samarbete med biblioteket har vi i det ordinarie utbudet genomfört mycket lyckade författarbesök för alla elever i åk 3 och under det senaste läsåret har vi kompletterat det med ett Skapande skola-projekt där även äldre elever får besök av en författare, och då med fokus på eget skrivande som vi har saknat tidigare. Författarbesöket kommer nästa läsår har fokus på spoken word, där många olika uttrycksformer som scenisk gestaltning, lyrik, rytm, inlevelse och improvisation vävs samman på ett lekfullt sätt.

SANDVIKEN MED NYA ÖGON – för åk 7 och 8

Genom bild och skrivande får elever tillsammans med konstnärer gestalta landskap, närmiljö och drömmar. Projektet handlar om att upptäcka staden, kvarteret, skolgården och närområdets platser på nytt, samt skapa karaktärer utifrån platserna och sedan dramatisera och gestalta dem. Vilka är de? Vad gör de? Varför är de där?

Resultatet presenteras i en karta över Sandviken där platser som eleverna själva väljer märks ut, beskrivs och gestaltas genom text och bild. Det kan vara platser som redan finns, men även platser som eleverna önskar hade funnits. Genom projektet får eleverna prova på att uppleva ett landskap, göra det till sitt och sedan berätta om det för andra. Elevernas arbete avslutas med en utställning på ett lokalt galleri och i ett tryckt material som delas ut till alla elever och till besökare på utställningen.

Kulturrådets informationssida om Skapande skola: https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/skapande-skola/

Inläggsförfattare