”Dans inspirerar eleverna till att våga ta plats!”

För danspedagogerna Linnéa Persson och Madelene Dronkers är det egna skapandet viktigare än att sätta dansstegen helt korrekt och snyggt. De vill att barnen de träffar i klasserna ska inspireras till att röra på sig och våga uttrycka vilka de är och vad de själva tycker.

Ni är båda två danspedagoger på Kulturskolan och en del av Kulturlöftet. Vad erbjuder ni barnen?

Linnéa:
Vi erbjuder dem ett projekt som heter ”Dans i skolan” som riktar sig till årskurs ett i Sandvikens kommun. Jag, Linnéa, besöker även grundsärskolans lågstadium och har dans med dem. Har även fått till några träffar på träningsskolan med fokus på rörelse och ljudbilder.

Madelene:
Under lektionen tränas en mängd olika förmågor. Att samarbeta, våga ta plats, våga stå för vem man är och vad man tycker. På köpet tränas barnen också i motorik, rytmik, kropps- och rumsuppfattning. Fokus ligger på elevens eget skapande. Vad känner eleven just i den situation vi befinner oss i? Hur tolkar eleven vissa känslor, nivåer, hastigheter och relationen till andra? Vi försöker både att visa på dansen som konstform men även dansen som verktyg i relation till de skolämnen de möter varje dag. Vi dansar och gestaltar bland annat klockan, siffror och bokstäver. Dans i skolan är ett brett ämne.


Under lektionen tränas en mängd olika förmågor. Att samarbeta, våga ta plats, våga stå för vem man är och vad man tycker.


Hur bestämmer ni vad ni ska dansa med barnen?

Linnéa:
Jag och Madelene har utformat en grundplanering som till viss del baseras på läroplanens mål. Utifrån de målen, där dans eller rörelse beskrivs, så utformar vi en öppen klass. Sedan anpassar vi självklart planeringen efter gruppen och dess behov. Jag blandar mellan att jag leder barnen i ”satta” rörelser och att de får jobba med improvisation och komposition, både individuellt men också i grupper.

Madelene:
Till en början vill vi ha en bra kurva där pulshöjande övningar och danser startar lektionen, något som oftast leds av oss lärare. Mitten av lektionen består oftast av det egna skapandet, individuellt, i mindre grupper eller i helklass. Vi avslutar sedan med någon form av nedvarvning och reflektion. Vi jobbar med att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleven ska få uppleva olika typer av uttrycksformer, känslor och stämningar. Eftersom vi inte träffat eleverna eller vet något om klassen i förväg blir första lektionen oftast en ”check” på vad vi ska arbeta vidare med. Efter första tillfället formar vi resterande tillfällen efter behov och önskningar.

Vilken erfarenhet har barnen av dans sedan tidigare?

Madelene:
Det skiljer sig mycket. En del elever har ingen större erfarenhet av dans i undervisningsform, hemma har de nog säkerligen tagit ett danssteg eller två utan att de reflekterat över det på det viset, medan andra elever går på kvällskurser hos oss på Kulturskolan eller på andra dansskolor i närheten. Erfarenheten i sig spelar ingen roll för hur bra man klarar av våra träffar. Dansen är till för alla. Här har vi möjlighet att erbjuda dans som konstform men även som verktyg i relation till andra ämnen, oavsett vilken social, kulturell eller ekonomisk bakgrund man har som elev.

Linnéa:
Alla barn har olika kopplingar till vad dans är för dem. Vissa går på danskurser, en del känner till dans ifrån TV- eller spelvärlden.

Vad får ni för reaktioner när ni träffar barnen?

Linnéa:
Att de ska få dansa en speciell genre, som pardans eller balett. Ibland kan det bli en suck över ”åh nej, nu ska vi dansa”, men det är också oftast de som säger så som sedan dansar mest. Men självklart får vi också positiva reaktioner, som att eleverna är taggade på att få röra sig och skapa egna rörelser.  

Madelene:
Reaktionen på det vi gör på lektionerna brukar oftast vara positiva! Det är något nytt för många, men jag tror just samarbetsdelen kan skapa en trygghet i det nya. Får man en uppgift att lösa, speciellt tillsammans med någon annan, brukar nervositetskänslorna glömmas bort. Och helt plötsligt har eleverna skapat en helt fantastisk dans eller upptäckt en ny rörelse, känsla eller tanke. Men först, redan innan vi hinner samla oss för att börja lektionen, hör jag ganska ofta att eleverna har fått uppfattningen att det är pardans eller styrdans vi ska hålla på med. Kommentaren ”när ska vi börja dansa?” dyker upp ganska ofta, även en bit in på lektionen. Jag tror att de flesta föreställer sig dans i den form att läraren alltid leder, läraren alltid producerar och lär ut. Men här vänder vi på det hela! Här är det barnen som utforskar, improviserar och samarbetar med varandra. Sen finns det alltid några som känner att dans inte är deras grej, och det är helt ok!  Men alla bör få chansen och uppmuntran till att testa. Här är lärarna en viktig del i att skapa motivation tillsammans med oss danslärare.


”Jag tror att de flesta föreställer sig dans i den form att läraren alltid leder, läraren alltid producerar och lär ut. Men här vänder vi på det hela! Här är det barnen som utforskar, improviserar och samarbetar med varandra.”


På vilket sätt kan en lärare förbereda sina elever på att ni kommer?

Linnéa och Madelene:
Lärarnas roll är otroligt viktig. Hen får alltid en projektöverenskommelse skickad till sig inför vårt besök. Där sammanfattar vi kort vad vi kommer att arbeta med och vilka delar ur läroplanen vi kommer att beröra. Läraren kan även förklara att vi inte kommer utöva dans på det traditionella sättet, där pedagogerna lär ut och barnen endast följer. Utan i stället kommer vi tillsammans utforska vårt eget skapande genom improvisation och göra egna danssteg och rörelser. Vi har också sett att det betyder mycket att läraren själv är med och dansar. Då skapas en gemenskap och en positiv trygghet i gruppen. Sedan är det viktigt att läraren motiverar eleverna, att peppa dem att våga testa!

Vad är det bästa med dans?

Linnéa:
Att kroppen får röra sig på olika sätt!

Madelene:
Dansen är ett universellt språk. Den är en stor del av vår kultur, i olika mängd och betydelse men vi kan alla dansa utifrån var och ens förutsättningar. Dans är en bred konstform där det finns ett stort utrymme att utforska och hitta sin stil, var sig det är inom en specifik genre eller genom improvisation. Rörelse och uppfattning av rytmer utför och känner vi i de flesta fall innan vi ens kan ta våra första steg som barn. Dansen för mig har betytt en stor personlig utveckling. Jag har känt en stor trygghet i mig själv i danssalen, vågat ta plats och känna inspiration och glädje. Jag har hittat min grej!

Hur hittade ni själva till dansen?

Madelene:
Jag blev tillfrågade av en vän att följa med på en efter-skolan-aktivitet som i detta fall var råkade vara dans, då var jag sju år. Jag minns första lektionen utifrån små sekvenser. Det var på Kulturskolan Sandviken, i en sal på Hammargymnasiet. Det var trångt utanför danssalen och många var förväntansfulla. Iklädd danstossor och tajts. Väl inne möttes jag av en glad och positiv danslärare med långt blont hår. Övningen jag minns tydligast är diagonalen. Vi fick ta sats och springa det snabbaste vi förmådde för att sedan hoppa över läraren som hade gjort sig själv till ett hinder på golvet. Efter detta var jag fast. Vännen jag började dansa med slutade men jag hade inga planer på att lämna danssalen. En kväll i veckan blev till fyra, fem kvällar, fulla av danslektioner. Något som till slut ledde till att jag sökte till danslärarutbildningen i Piteå.

Linnéa:
Jag började som barn på balett på Gävle Kulturskola. Sen dess har det gått vidare till privata dansskolor, dansgymnasium, folkhögskolor i dans och till slut Danshögskolans kandidatprogram i danspedagogik.

Vad tycker ni om Kulturlöftet?

Linneá och Madelene:
Alla barn har rätt till kultur! Det är fantastiskt att vi kulturutövare får möjligheten att möta barn i olika åldrar, oberoende av social, kulturell eller ekonomisk bakgrund. Att få delge av det vi brinner för, dela glädje och förhoppningsvis tända gnistan för kulturen hos någon. Kulturlöftet ger eleverna möjlighet att möta kulturen i olika former genom hela grundskoleperioden. Kanske väljer några även att börja på Kulturskolan Sandviken efter vårt besök. Kanske har någon hittat en aktivitet efter skolan som genererar nya vänskaper. Kanske hittar någon sin grej!

Inläggsförfattare