Filosofiska funderingar för förskoleklassen

Litteraturhuset Trampolin har i samarbete med övriga verksamheter på Kulturcentrum i Sandviken tagit fram flera litteraturprojekt som går att arbeta med på egen hand i klassrummet. Ett sådant är Sandvargen, som bygger på Åsa Linds klassiska barnbok med samma namn. Projektet är anpassat för elever från förskoleklass upp till årskurs tre.

Projektet beskrivs i sin helhet i boken Trampolinmodellen – ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling som delades ut till alla skolor när Kulturlöftet startade. Där beskrivs också hur projektet tog sin början:


”Vi läste boken och fastnade särskilt för ett av kapitlen. I det kapitlet blir huvudpersonen Zackarina bjuden på tekalas hos Sandvargen, en märklig figur som troligen bara finns i Zackarinas huvud. Hon vet inte var Sandvargen bor, eller hur det går till på ett tekalas, och det satte igång vår fantasi. Tänk om barnen skulle få skapa sitt eget tekalas?”


Skapa med sand

När projektet först genomfördes bjöds klasserna in till en workshop på Trampolin där de fick träffa Zackarina och hennes mamma (spelade av två pedagoger). Efter en inledande dramatisering och improviserad lek fick eleverna följa med in i studion för att skapa sin bild av tekalaset med hjälp av så kallad byggsand eller leksand, ett giftfritt material som känns precis som våt sandstrand och går att forma nästan som lera.

Eleverna arbetade i grupper och varje grupp fick en låg plastlåda fylld med sand. Dessutom var bordet uppdukat med många olika sorters material att bygga med, både naturmaterial som snäckor, pinnar och stenar, återbruksmaterial som pasta och gamla kakformar, men också vanligt papper, pennor, tyg och limpistoler.


Ingen sandlåda var den andra lik när eleverna hade byggt sitt tekalas

När eleverna var färdiga med byggandet fick de fotografera sina sandlådor med en ipad och berätta hur de hade tänkt. I appen Book Creator gjordes en gemensam e-bok där varje grupp bidrog med en eller ett par sidor. Boken skrevs sedan ut och bands ihop till en pappersbok som eleverna fick ta med sig tillbaka till skolan.


Från e-bok i Book Creator till inbunden pappersbok

En liknande aktivitet går naturligtvis lika bra att göra i klassrummet. I stället för en dramatisering går det att högläsa kapitlet där Zackarina får en inbjudan till tekalas och sedan gå direkt till skapandet.

Sand finns att köpa där man beställer förskolematerial, men har man tillgång till en utemiljö så går det att bygga i en sandlåda eller varför inte direkt i skogen med det material man hittar på marken.

Handledningen

Handledningen ger fler tips och inspiration för vidare arbete med Sandvargen. Här har några kapitel och teman i boken valts ut och till varje kaptiel ges förslag på samtalsfrågor och uppgifter för eget skapande med olika uttrycksformer som text, bild eller film.

Samtalsfrågorna kan användas som ett komplement till elevernas egna frågor i boksamtal, men de kan också användas som utgångspunkt för olika skrivuppgifter.

Alla uppgifter är tänkta som en inspiration och kan utvecklas eller förenklas utifrån gruppens eller enskilda elevers behov eller förutsättningar.Inläggsförfattare