Hur kan barn påverka?

Ett barn med rosa tröja och blått förkläde med en pensel i handen och ett staffli i bakgrunden.

Alla barn har rätt till kultur! Det säger vi ofta när vi pratar om Kulturlöftet, och det är så skönt att veta att alla barn i Sandviken har likvärdiga möjligheter att uppleva och skapa kultur under sin förskole- och skoltid genom Kulturlöftet. Men hur mycket kan barn vara med och påverka själva innehållet?

Det var en självklarhet att vi skulle få med elevernas åsikter på olika sätt när vi planerade för Kulturlöftet. Varje skola och förskola har en kulturpilot som bland annat har till uppgift att samla in barns synpunkter och föra dem vidare till oss som arbetar med utbudet, men vi tar också själva reda på vad barn tycker i olika frågor. Det kan handla om att låta eleverna vara med och välja filmer till skolbion, böcker till litteraturprojekten eller hjälpa till i planeringen genom att delta i olika testworkshopar med personal från Litteraturhuset Trampolin.

Information är grunden

För att kunna vara med och påverka behöver man information, och innan Kulturlöftet startade lade vi mycket tid och energi på att informera lärare, rektorer och övrig personal i skola och förskola om Kulturlöftet och hur det skulle påverka deras undervisning. Vi startade också ett instagramkonto, uppdaterade hemsidor och skrev pressmeddelanden för att intresserade vårdnadshavare skulle kunna hitta information om vad deras barn skulle få ta del av. Däremot överlämnade vi helt till pedagogerna att informera barnen om vad Kulturlöftet innebar för dem, vilket så här i efterhand kan känna lite konstigt.

Barn berättar för barn

Vi upptäckte till exempel, när vi pratade med barn som deltog i våra olika utbud, att alla inte kände till vad Kulturlöftet var eller att det fanns en kulturpilot på deras skola. När vi sedan några månader efter terminsstart deltog i regionens barnrättsdagar insåg vi att vi naturligtvis också måste ta ansvar för att informera barnen. Varför hade vi inte tänkt på det? Men bättre sent än aldrig. Den informationsfilm som vi redan planerat att göra för pedagogerna i skolan, fick då i stället bli en informationsfilm där barn berättar för barn vad Kulturlöftet är och hur de kan vara med och påverka innehållet. Filmen togs fram tillsammans med kommunikationsbyrån 100 procent och barn från Kulturskolan i Sandviken.

Filmen om Kulturlöftet är framtagen i samarbete med 100 procent och barn från kulturskolan i Sandviken.

Nya förslag på aktiviteter

I dagarna har filmen skickats ut till alla kulturpiloter i grundskola och särskola. Tanken är att den ska visas för alla klasser och att eleverna sedan via ett enkelt digitalt formulär ska få skicka in synpunkter på vad de vill göra eller se mer av i Kulturlöftet. Alla klasser har inte sett filmen än, men vi har redan fått in en hel del svar från förskoleklass upp till årskurs nio. Många av förslagen är sådant som vi redan gör i olika årskurser som till exempel bio, teater, konserter, författarbesök och dans, men det har också kommit helt nya spännande förslag som till exempel:

 • Magi och trolleri
 • Gaming – turnering eller träffa en som spelar
 • Graffitiworkshop med RoflCarlWerner
 • Sjunga opera
 • Göra en robot
 • Göra egen film t ex animering, parodier eller musikvideor
 • Sy kläder
 • Träffa en skådespelare eller känd artist
 • Lösa mysterier
 • Göra en tidning eller skriva en bok
 • Laga mat och baka

När alla svar är inkomna återstår bara att sammanställa dem efter årskurser och fundera över hur vi kan väva in förslagen i kommande planeringar. Det ska bli så roligt!

Inläggsförfattare