”Ja, idag ska vi ha drama!”

Under läsåret 20/21 har Sandviken kommun fått bidrag från Kulturrådet för att genomföra fyra olika Skapande skola-projekt. Två av projekten, Barnkonventionen genom drama och Kopplingar, är Katarzyna Jankowska och Linda Kaarinasdotter Kärki på DramaMera ansvariga för.

Katarzyna Jankowska och Linda Kaarinasdotter Kärki är dramapedagoger som arbetar i föreningen DramaMera. Föreningen har funnits sedan 2019 och har sitt säte i Sandviken men är verksam över hela länet.

Barnkonventionen genom drama

Barnkonventionen är något som DramaMera alltid har med sig i arbetet med barn. Kunskap om barns rättigheter är något de vill förmedla till barn och unga och dramapedagogik används som metod för att belysa barnkonventionen och dess innehåll. I sina dramatiseringar lyfter de artiklar som rör barns rätt till sin identitet, alla barns lika värde, rätten att uttrycka sina åsikter och barns rätt till skydd. Både utvalda förskolor och årskurs 5:or är med i detta projektet men det är upplägget för förskolan som presenteras djupare.

Upplägg för förskolan

Ursprungstanken var att träffa varje förskolegrupp 90 minuter inomhus men på grund av covid-19 fick de planera om och träffar nu grupperna utomhus i 60 minuter. Varje förskolegrupp får träffa dramapedagogerna tre dagar i rad.

Första dagen är leken i fokus för att etablera sig och gruppen. Lekarna utgår från temat djur eftersom att djurkaraktärer är något som återkommer vid de andra besöken.

Dag två får barnen vara med i ett dramaäventyr där de får hjälpa Haren Harriet att söka mat under vintern. Barnen får gå igenom en lövklädd rockring och kommer till en fiktiv skog där Harriet, Vargen Wolt och Räven Rozak bor. På deras jakt efter mat får man träffa Getingen Gerd som inte vill dela med sig och Ugglan Ursula som ser till att alla djur måste följa ”skogslagen”.

Tredje dagen kommer Ugglan Ursula och hennes assistent Ugglan Maja och summerar ihop dagarna genom lekar och en quiz som är kopplad till barnkonventionen. Frågorna kan handla om huruvida alla barn har rätt att säga vad de tycker, rätt att gå till doktorn om de behöver och om alla barn har rätt att äta maskar om de vill.

Katarzyna Jankowska och Linda Kaarinasdotter Kärki som Ugglan Ursula och hennes assistent Ugglan Maja

Barnkonventionen genom drama har fått positiv respons från barn och lärare i förskolan och årskurs 5. Barnen har verkligen gått all in! De har lekt, diskuterat och reflekterat över artiklar från barnkonventionen som de har arbetat med.

”Ja, idag ska vi ha drama!” brukar en del av barnen ropa när dramapedagogerna kommer gåendes över skolgården.

Kopplingar

Bakgrunden till skapande skola projektet är att vi i Kulturlöftet varje år låter elever i årskurs 7-9 ta del av en omsorgsfullt vald scenkonstföreställning, men upplever att lärare ofta inte har tid att varken förbereda eller efterarbeta föreställningen på skolorna. Dramapedagogik används för att fördjupa den konstnärliga upplevelsen på plats i klassrummet. DramaMera träffar klasserna efter att de har sett en föreställning och gör kopplingar till temat i föreställningen, till den egna identiteten, språket och en utökad förståelse för andra, för sig själv och sin omvärld.

Upplägg för Kopplingar

Åk 7 fick under hösten ha en workshop i Bodypercussion med Finn Björnulfson. Bodypercussion kallas det när man använder kroppen som slagverksinstrument. DramaMera kom sedan ut till skolorna och arbetade vidare med takter och rytmer.

Åk 8 och 9 på Hedängskolan fick ta del av teatern “Var är mitt hem?” med skådespelaren Danjin Malinovic, Dramapedagogerna hade sedan ett fortsatt arbete med klasserna där elever fick lyfta frågor som rör hem, trygghet och värderingar.

Åk 8 och åk 9 på resterande skolor såg teatern “Livsrus” av 4:e teatern. Eleverna fick tillsammans med DramaMera sedan fördjupa sig i existentiella frågor och planera en komedi utifrån det samt gestalta en tillhörande filmaffisch.

Skapande skola projektet Kopplingar har tagits emot lite avvaktande av eleverna i början men efter en stund har de låtit sig delta på golvet. De flesta av eleverna som såg föreställningen “Var är mitt hem?” var märkbart berörda av föreställningen vilket ledde till fina diskussioner och samtal om hem och trygghet. 

Jobbar du i Sandviken kommun och är intresserad av skapande skola eller har en idé till ett projekt? I Kulturlöftet ansvarar kultursamordnaren för att söka Skapande skola-bidrag från Kulturrådet till skolor och förskolor. Kontakta mig så hjälper jag dig.

Inläggsförfattare