Kan man dansa matematik?

Med en bakgrund som ämneslärare inom dans och matematik skulle jag svara ”självklart kan man göra det” på den frågan. Det enda som behövs är en tom golvyta, högtalare och elever.

Under mina år som danslärare har jag undervisat i dansmatte från förskolan upp till årskurs 9 inom ramen för skapande skola. Min erfarenhet är att det nästan alltid finns en skepsis i början från både lärare och elever men ganska snart inser de att det inte är så krångligt som det låter, och att det är relevanta matematikkunskaper som dansas.

Vad är dansmatte?

Dansmatte är ett sätt att visa och befästa matematiska begrepp genom kroppen, i rummet och i gestaltning med sina klasskompisar. Genom dansmatte får eleverna en möjlighet att ta till sig kunskap via sin kropp.

Vi lär alla på olika sätt. Vi har olika ”lärstilar”, dvs sätt att ta in ny kunskap på. För att alla ska nå målen i matematik krävs det olika lärstilar. Dansmatten erbjuder en alternativ inlärningsmetod och ger fördjupad förståelse. Muskelminnet hjälper sedan eleverna även på de vanliga matematiklektionerna.

Ett vinnande koncept är att komplettera de vanliga matematiklektionerna med dansmattelektioner under en längre period. Att matteläraren och dansmatteläraren jobbar nära tillsammans och utgår från samma kapitel i matteboken. Det ger eleverna en möjlighet att få jobba med ett matematiskt område på flera olika sätt vilket ger en djupare förståelse för det man håller på med.


På matteprovet kom jag ihåg när vi gjorde den där dansen om bråk, du vet ”täljare, nämnare, kvot” och då visste jag svaret.   

Kommentar från en elev på dansmattelektionen

Jag minns en reflektion som en matematiklärare som jag samarbetade med hade haft efter en dansmattelektion. Läraren hade reflekterat över att de elever som vanligtvis var ganska tysta på den traditionella mattelektionen vågade ta mer plats när de hade dansmatte. Det är en spännande reflektion för det verkligen visar att alla lär sig på olika sätt och dansmatten hade gett just de här eleverna förutsättningarna för att våga uttrycka sig.

Hur planerar man en dansmattelektion?

Att förstå möjligheterna med dansmatte är nog inte så svårt men att hitta en metod för att jobba med det kan vara desto svårare. En dansmattelektion kan vara klurig att utforma själv om man inte har stor erfarenhet av dans, så mitt tips är att samarbeta med en danslärare. Varför inte göra detta till ett skapande skola projekt på din skola? I Kulturlöftet ansvarar kultursamordnaren för att söka Skapande skola-bidrag från Kulturrådet till skolor och förskolor. Om du jobbar i Sandviken kommun och är intresserad av att göra ett skapande skola projekt får du gärna kontakta mig. Men om du känner dig manad att planera en dansmattelektion själv finns det inspirationsmaterial på Youtube bland annat. Jag tipsar om några här nedanför.

Läromedel för dansmatte:

Dansmatte för högstadiet – ett unikt läromedel

Inspirationsmaterial från youtube:

Information om skapande skola:

https://www.kulturradet.se/i-fokus/barn-och-unga/skapande-skola/

Inläggsförfattare