Kultur för pedagoger

Bilderboken Kiosken av Anete Melece ligger på ett rosarandigt tyg. Bredvid ligger två pinnglassar av papper.

Det är inte bara barn och unga som får ta del av kultur i Kulturlöftet. Varje läsår planerar vi in olika former av fortbildning inom kulturområdet för pedagoger i förskola och skola. Det kan handla om workshopar med vår egen personal, samarbeten med andra verksamheter eller inköpta föreläsningar. Vi delar också gärna med oss av tips vi får från andra verksamheter som erbjuder intressanta föreläsningar om kultur i skola och förskola.

Aktuellt just nu

Just nu finns det flera spännande erbjudanden om fortbildning för personal i förskola och skola. Vissa av aktiviteterna är framtagna efter önskemål från pedagoger och riktar sig enbart till pedagoger i Sandviken, medan andra är öppna för flera målgrupper och arrangeras av andra aktörer. Här berättar vi mer om berättarworkshopen Sagolek, det digitala seminariet Att berätta för barn och unga samt Kultur Gävleborgs Kunskapsdagar Online – om Kultur och hälsa.

Sagolek

Litteraturhuset Trampolin arbetar med att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling genom estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Hösten 2018 släpptes boken Trampolinmodellen – Ett lekfullt sätt att stärka barns och ungas läs- och språkutveckling som alla förskoleavdelningar i Sandvikens kommun har fått. 

Framsidan på två böcker: Valdemar i stora skogen och Rödluvan och vargen. Framför böckerna en liten djurfigur med röd mössa.

Under hösten erbjuds arbetslag som arbetar i förskola/skola en möjlighet att ta del av Trampolins erfarenheter och inspireras av deras arbetssätt, genom en praktisk berättar- och skaparworkshop i tre delar.  

Workshopen utgår från en valfri saga och fördjupar den genom drama, musik och bild. Genom olika estetiska uttryck skapas ett pedagogiskt material som utforskas tillsammans. 

Efter kursen har arbetslaget material till sin en egen sagoskatt t ex rekvisita, sånger, skapade föremål och dramalekar. Kursen är framtagen efter önskemål från kulturpiloter inom förskola/skola i Sandvikens kommun.

Att berätta för barn och unga

Litteraturhuset Trampolin bjuder också, i samarbete med Region Gävleborg, in till ett digitalt seminarium den 12 november med spännande föreläsningar om barnlitteratur och berättande. Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till bibliotekarier, pedagoger och andra kulturutövare som arbetar med barn.

Ur programmet:

BERÄTTELSER SOM ENGAGERAR Ylva Hällen är programledare, producent och författare med över 20 år i TV-branschen. I barnprogrammen Minimello, Superlördag och Ylvania har hon skapat magiska världar med hjälp av barns egna idéer, toarullsfigurer och delaktighet. Hur når man genom rutan och skapar engagemang, intresse och inspiration för läs- och skaparlust?

EN RIKTIG KIOSKVÄLTATRE (på engelska) Anete Melece är filmregissör, illustratör och författare med rötter från Lettland och nu bosatt i Zürich. 2013 kom hennes kortfilm The Kiosk. Filmen har visats och prisats över hela världen och handlar om Olga som bor i en kiosk men fantiserar om fjärran stränder. Berättelsen om Olgas kiosk omarbetades till en bilderbok, Kiosken som kom ut på svenska 2020. Hur skiljer sig berättandet åt i animerad film jämfört med bilderboksberättande och vad är det i berättelsen om Olga som gjort att den blivit så omtyckt?

OLGAS KIOSK – ETT LITTERATURPROJEKT Litteraturhuset Trampolin berättar om sitt litteraturprojekt för förskolan som inspirerats av bilderboken Kiosken av Anete Melece. Hur kan man levandegöra berättelsen om Olgas kiosk genom rekvisita, musik, drama och skapande?

BILDERBÖCKER SOM ROAR OCH OROAR Erik Titusson är förlagschef på Lilla Piratförlaget och Gilla böcker som ger ut böcker för barn och unga. Förlaget vill ge ut böcker som ”roar och oroar, väcker känslor och stannar kvar”. Hur går en sådan process till? Varför är det bra att bli oroad av en bok och vilka berättelser har verkligen stannat kvar?

Läs mer om dagen och hur du anmäler dig på Litteraturhuset Trampolins egen sida:

Kunskapsdagar Kultur och Hälsa

För två år sedan fick träningsskolans och särskolans elever och lärare se två olika specialframtagna teaterföreställningar i projektet Scen:se. Nu bjuder Region Gävleborg in till kunskapsdagar online med utgångspunkt i projektet och med fokus på konstens möjligheter för barn och unga med olika funktionsvariationer.

Intressanta och banbrytande konstnärer, pedagoger, forskare, anhöriga och kulturförmedlare från Sverige och Storbritannien har bjudits in för att berätta om sina erfarenheter.

Föreläsningarna finns tillgängliga för alla på Kultur Gävleborgs sida Kultimera fram till 3 november. Ingen anmälan behövs.

Inläggsförfattare