Kulturlöftet har en blogg!

Hösten 2019 startade Kulturlöftet i Sandvikens kommun efter ett beslut i både kunskapsnämnden och kultur- och fritidsnämnden lite mer än ett år tidigare. Vägen fram till startdatumet var lång. En förstudie genomfördes som utredde vad kommunen redan gjorde och vilka behov som fanns i skola och förskola, och sedan följde ett årslångt införandeprojekt som skulle bana väg för starten och förbereda alla inblandade.

Inspirera mera

Under det införandeprojektet pratade vi naturligtvis också kommunikation. Hur ska vi bäst informera alla förskolor och skolor om vilket utbud deras barn och elever ska delta i? Vilka kanaler ska vi använda? Tidigt bestämdes att allt praktiskt kring deltagandet i Kulturlöftets utbud samlas på kommunens intranät. Där hittar pedagoger information om vad deras klasser eller grupper ska göra, bekräftar tider och bokar bussar. Där finns också en del kringmaterial kring till exempel en teaterföreställning. Det kan handla om videoklipp som visas innan besöket för att förbereda eleverna, eller en lärarhandledning med uppgifter att jobba med i klassrummet efteråt. Men vi tycker inte riktigt att det räcker. Vi vill inspirera mer!

För att kunna fördjupa oss i ämnet kultur i skola och förskola har vi bland annat startat den här bloggen. Här tänker vi oss att vi ska kunna dela med oss av intressant forskning och annan litteratur, ge konkreta tips på hur kulturen kan flytta in i förskolor och klassrum samt visa lite bakom kulisserna i vårt dagliga arbete med Kulturlöftet.

Vi hoppas oss också att bloggen kan bli ett sätt för skolor och förskolor att dela med sig av sitt arbete med olika estetiska uttrycksformer tillsammans med barnen. Det kan handla om ett Skapande skola-projekt, för- och efterarbete till något kulturutbud eller något helt fristående. Allt som på något sätt kan inspirera andra till att utveckla sin undervisning med hjälp av kultur. Kanske vill eleverna själva skriva eller visa bilder eller filmer de har gjort? Allt är möjligt. Vi ser fram emot att inspirera och inspireras!

Inläggsförfattare