Kulturlöftet tar sommarlov!

Blogginläggets presentationsbild

Det har varit ett händelserikt första läsår för Kulturlöftet i Sandviken! Kulturutbud för närmare åttatusen barn i förskola, grundskola och grundsärskola har genomförts under året, pedagoger har erbjudits tre olika fortbildningsdagar och ett stort digitalt utbud i form av handledningar och strömmat material har sammanställts för att ytterligare underlätta arbetet med kultur i skola och förskola.

Kultur i förskolan

Personal från Kulturskola och Trampolin besökte förskolorna under läsåret.

I förskolan är det de äldre barnen som får ta del av utbudet i Kulturlöftet. Hälften av alla 4-5-åringar i förskolan har fått se scenkonst i form av teater, dans eller musik. En grupp fick se den fartfyllda dansföreställningen Vill ha hund, en annan grupp fick träffa tandfén i teaterföreställningen Tappa tand och den tredje gruppen fick ha karneval utomhus med musik och sång.

Den andra hälften av 4-5-åringarna fick besök av bilderboksfigurerna Prick och Fläck i ett litteraturprojekt där personal från Trampolin och kulturskolan har spelat, sjungit och skapat tillsammans med barnen.

Kultur på lågstadiet

Magnus Ljunggren träffade alla elever i årskurs 3

För lågstadieeleverna blev tyvärr två teaterföreställningar och ett litteraturprojekt inställda på grund av Corona, men alla barn fick ändå ta del av något utbud under läsåret.

Förskoleklassen fick leta efter Skurk-Alfons och de stulna lånekorten samtidigt som de lärde sig mer om hur biblioteket fungerade. Alla ettor fick dansa och tvåorna sjunga kör tillsammans med kulturskolans pedagoger, även om den stora avslutande körkonserten fick bli en digital variant som skickades ut till alla skolor.

Tvåorna fick också lyssna på bokprat på biblioteket och alla treor inspirerandes till eget skrivande i ett lyckat författarbesök på Trampolin med Magnus Ljunggren.

Kultur på mellanstadiet

Teater Fredag spelade Världens mesta Ester för åk 4

På mellanstadiet fick eleverna se Teater Fredags föreställning Världens mesta Ester i årskurs fyra, medan eleverna i femman fick lyssna på bokprat på biblioteket och uppleva boken Ishavspirater. Det här var det tredje och sista läsåret som vi körde just det litteraturprojektet. Nästa års femmor får uppleva en ny bok.

I sexan var det många som fick gå på bio i en riktig biosalong för första gången och se filmen Bohemian Rhapsody. De fick också besöka konsthallen och se en aktuell utställning för att sedan skapa i bildsalen tillsammans med en konstpedagog.

Kultur på högstadiet

Unga Roma spelade Att bossa en bitch för elever i åk 9

På högstadiet fick alla elever se någon form av scenkonst.

Alla sjuor fick en rap- och dansföreställning med Mario P Amigo som handlade om att följa sina drömmar.

I åttan och nian fick klasserna se föreställningen Blod, svett och tårar från Riksteatern, där ny teknik användes för att väva i hop teater och rörlig bild. Alla föreställningar spelades i Norrsätraskolans idrottshall. Några klasser fick i stället se den komiska teaterföreställningen Att bossa en bitch, om könsroller och allas lika värde.

Alla elever i årskurs åtta fick dessutom vara med i det nya litteraturprojektet Oktober är den kallaste månaden, där läsningen bearbetades med estetiska uttryck som digitalt musikskapande, scenografibygge eller manusskrivande och drama.

Kultur i särskolan

Särskolans äldre elever fick gå på bio och se Bohemian Rhapsody

Särskolan är den grupp som har flest grundutbud i Kulturlöftet så även om några teaterföreställningar blev inställda även för särskolans elever så fanns det gott om utbud kvar. De yngre eleverna fick dansa med kulturskolans pedagoger medan eleverna på mellanstadiet fick gå på bokskola på biblioteket. Högstadiets elever fick lyssna på bokprat på biblioteket, delta i litteraturprojektet Ishavspirater, se filmen Bohemian Rhapsody och besöka konsthallen med efterföljande skaparverkstad.

Träningsskolan utbud under läsåret var skolbio och musik och rörelse. Det innebär att de fick en egen sittning på biografen där de såg filmen Alfons – kompisfilmen. De fick också besök av kulturskolans danspedagog vid flera tillfällen.

Fortbildning för pedagoger

Förskolans pedagoger fick lära sig att skapa egna berättelser på en ipad

I Kulturlöftet ingår fortbildning på kulturens område och för grundskolans lärare erbjöds under läsåret både en Film-i-skolan-dag i samarbete med Filminstitutet och Kultur Gävleborg och en halvdag om att prata scenkonst i klassrummet i samarbete med Riksteatern. Biblioteket ordnade även en presentation av den senaste barn- och ungdomslitteraturen.

Förskolans pedagoger kunde anmäla sig själva eller hela arbetslaget till en praktisk berättar- och skaparworkshop på Trampolin där de med utgångspunkt i bilderböcker fick skapa egna berättelser med digitala verktyg.

Digitalt utbud

Riksteaterns föreställning Du har hela livet Habibi kan strömmas gratis.

När delar av Kulturlöftets utbud under våren fick ställas in, lade vi lite extra tid på att förstärka det digitala utbudet i stället. Vi har som ambition att så ofta som möjligt erbjuda kringmaterial till vårt ordinarie utbud, men även att samla resurser från andra verksamheter som får användas i förskola och skola.

Under våren har det bland annat inneburit att vi har filmat hälsningar och ett quiz från Kulturskolan för lågstadiet och grundsärskolan, tipsat om en teaterföreställning för högstadiet som kan strömmas gratis från Riksteatern och en föreläsning om konst för alla lärare.

Inför hösten

Det har varit ett långt, innehållsrikt och roligt första år med Kulturlöftet – både för oss som arbetar med att planera och genomföra utbudet, men förhoppningsvis också för de barn och pedagoger som har fått ta del av det. Det utbud som har räknats upp här är dessutom bara grundutbudet, det som har varit obligatoriskt för alla att delta i. Utöver grundutbudet har det funnits flera tillval, där förskolor och skolor som har velat ha lite mer har kunnat anmäla sitt intresse. De har bland annat kunnat spela rockband och orkester, arbeta med gips och lera och julbusat med kulturskolan.

Nu är vi i sluttampen av planeringen inför nästa läsår. Det mesta har fallit på plats, men vi jobbar med att samla in texter, bilder och tider så att vi kan sammanställa hela programmet och skicka ut till förskolor och skolor i mitten av augusti. Då återkommer vi också med nya blogginlägg och förhoppningsvis ny inspiration. Men först – ett långt sommarlov!

Inläggsförfattare