Läsning, film och en mystisk feber

Litteraturhuset Trampolin har i samarbete med övriga verksamheter på Kulturcentrum i Sandviken tagit fram flera litteraturprojekt som går att arbeta med på egen hand i klassrummet. Ett som har några år på nacken, men just nu känns väldigt aktuellt är En sekund i taget, som bygger på Sofia Nordins dystopi med samma namn. Projektet är anpassat för högstadiet och här finns både en inledande film och en lärarhandledning.

Litteraturprojektet syftar till att stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att koppla litteratur och lässtrategier till eget skapande. Genom att arbeta med olika estetiska uttrycksformer som bild, film, drama och musik i samband med läsningen, är målet att eleverna ska få en djupare förståelse och ett mer lustfyllt lärande.

En sekund i taget är skriven av Sofia Nordin och kom ut 2013. Det är första delen i en dystopisk bokserie om en värld där en otäck feber smittar nästan hela befolkningen. Huvudpersonen Hedvig är tretton år och blir ensam kvar när hela hennes familj och alla i hennes omgivning dör i den mystiska sjukdomen. Hon blir tvungen att fundera ut hur hon ska överleva utan alla bekvämligheter som finns i ett fungerande samhälle och dessutom göra det alldeles ensam.

Introducera med film

Till projektet hör en handledning som är uppdelad i två delar. Den första delen ger tips och inspiration till hur boken kan introduceras genom att titta på en specialgjord film av första kapitlet i boken, och sedan låta eleverna förutspå handlingen genom att skapa egna filmer.

Handledningen

Den andra delen är en läshandledning med samtalsfrågor samt fler uppgifter för eget skapande med olika uttrycksformer som till exempel text, bild eller film. Här kan man till exempel få skapa en mänsklig skulptur av huvudpersonens känslor, avbilda en doft eller fundera ut hur en avstängningsknapp för tankar skulle kunna se ut.

Läsningen är uppdelad i fyra läspass och till varje läspass finns samtalsfrågor och skaparuppgifter. Både frågor och uppgifter är kopplade till olika lässtrategier som att förutspå handlingen, ställa frågor till texten och att sammanfatta det lästa.

I slutet finns också flera förslag på böcker, filmer och tv-serier att gå vidare med om man vill göra ett större arbete om dystopier i klassen, eller bara som tips till enskilda elever som vill ha mer när projektet är slut.

Materialet är fritt att ladda ner och använda, men tala i så fall gärna om var det kommer ifrån.Inläggsförfattare