Med inspiration från en bilderbok

Varje termin brukar några ur personalen här på Kulturcentrum åka på BTJ:s förlagsdagar i Stockholm, där vårens eller höstens utgivning av barn- och ungdomslitteratur presenteras. Det är ett bra sätt att hålla koll på nya böcker, hitta inspiration till nya litteraturprojekt och samla tips som vi kan sprida till förskolor och skolor i Kulturlöftet.

Vilken bok?

För något år sedan presenterades en bilderbok med fantastiska illustrationer och tänkvärd text som jag direkt kände skulle kunna vara utgångspunkt för ett vidare arbete i både förskola och skola, men vi hade inget projekt som den passade för just då. I stället har jag sparat den i tanken för att kunna plocka fram den vid ett senare tillfälle, som till exempel att tipsa om den här på bloggen. Problemet var bara att jag varken kom ihåg titel eller författare. Som tur är har jag en duktig bibliotekariekollega som gillar lite detektivarbete och efter ett ordentligt grävande i minne och diverse kataloger fick jag till slut boken i handen.

Boken jag pratar om är förstås Ylva Karlssons och Sara Lundbergs Jag och alla. Det är en förtjusande och tankeväckande bilderbok om tio olika barn på tio olika platser. Varje barn har ett eget uppslag med text och bild och varje barns tankar leder vidare till nästa uppslag: ”Jag undrar hur det känns att vara den som sitter där i traktorn och kör…”


”Jag och alla kom till utifrån en stark känsla och övertygelse
om att vi alla hör samman och att det inte går att svara på frågan
om huruvida vi är lika eller olika. Den kom till ur en längtan
efter att skapa tillit och samhörighet mellan människor.
Det är en bok som vill ställa frågor och förmedla känslor och
starta samtal, men inte komma med svar. Barnen i boken är
valda för att de är olika och lika, för att de är unika. Ingen av
dem representerar någon annan än sig själv.”

Ylva Karlsson

Lärarhandledning

Det är något väldigt fascinerande att fundera över alla olika människor vi ser. Vem är de? Vad tänker de på? Hur är det att vara just den personen? Berättelserna om de tio barnen passar så bra att använda som utgångspunkt för ett samtal om allas lika värde, om olikheter och likheter och vilka vi är, men inspirerar också till eget skapande med både bild och text. Bokens format är lätt att använda som ram till egna texter och bilder om människor vi är nyfikna på.

Till boken hör en lärarhandledning där Ylva Karlsson och Sara Lundberg hjälper till med förslag på hur boken kan läsas och vilka uppgifter som kan passa att göra. Handledningen riktar sig till lärare i förskola upp till årskurs tre, och förutom det självklara arbetet med värdegrunden finns här också många förslag som kan kopplas till olika skolämnen, som att göra porträtt av olika yrken, av historiska personer eller av asagudar.Inläggsförfattare