Vad är Kulturlöftet?

Alla barn har rätt till kultur – både upplevelser och eget skapande. Kulturlöftet innebär att alla barn i Sandvikens kommun garanteras professionella kulturupplevelser och eget kulturutövande 1-2 gånger per läsår. Som en röd tråd genom hela Kulturlöftet löper litteraturprojekt som bygger på Trampolinmodellen, och är framtagna i samarbete med kommunens litteraturhus för barn och unga. 

Kulturlöftet är en gemensam överenskommelse mellan kunskapsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och gäller alla barn från förskolans 4-åringar till grundskolans årskurs 9, inklusive grundsärskola och träningsskola.

För att Kulturlöftet ska vara en naturlig del av förskolans verksamhet och skolans utbildning utvecklas och utvärderas utbudet i dialog med förskola och skola samt kopplas till gällande läroplaner. Varje år erbjuds också fortbildning för pedagoger i förskola och skola.

Här på bloggen kan du läsa om hur arbetet med Kulturlöftet går till och få konkreta tips på hur du kan utveckla undervisningen med olika estetiska uttryck som drama, bild, dans, film eller skrivande.  Här kan du också ta del av forskning och annan litteratur om ämnet kultur i förskola och skola. 

Utbud för barn och unga

Vill du däremot veta mer om det aktuella utbudet för barn i förskola och elever i grundskola, grundsärskola och träningsskola hittar du det på kommunens hemsida.