Skribenter

Vi som skriver på den här bloggen är alla anställda i Sandvikens kommun och arbetar på olika sätt med kultur för barn och unga i förskola och skola. 

Emilia Boholm

Kultursamordnare med särskilt ansvar för Kulturlöftet. Utbildad lärare i dans och matematik och har tidigare arbetat i förskola och på kulturskola. Har undervisat i Dansmatte och Dans i skola inom ramen för Skapande skola.