Studsa främjar delaktighet

Ulrika Goude Westby (th) berättar om vikten av barns delaktighet i deras projekt. Här är hon, tillsammans med en av sina kollegor Ingeborg Wasserman Westlin, utklädda till kaninerna Prick och Fläck kända från litteratur och SVT Barn.

Kultur för barn och unga kan inte bara skapas för dem, utan också med dem. Därför har Litteraturhuset Trampolin startat projektet Studsa. Ulrika Goude Westby (till höger i bild) är verksamhetsutvecklare på Trampolin och berättar här om varför projektet är så viktigt.

Vad är Studsa?

Studsa är den delen av Trampolin där vi utforskar nya projekt. Eftersom vi inte vet hur våra idéer ska tas emot av de barn och unga vi träffar så vill vi såklart också testa dem innan. Därför vänder vi oss, via Kulturlöftet, till lärare och deras elever som vill fungera som testgrupper med oss.

Vad får man göra som testgrupp?

Antingen kommer barnen hit eller så åker vi ut i klasserna för att hålla i workshopar. Det är viktigt med barn och ungas delaktighet i våra projekt och att de är med i processen redan från början. Därför utformar vi projekten tillsammans med dem. Till exempel har vi just nu något vi kallar Litteraturlabbet för årskurs fem till sju. Vi kommer bjuda in barnen att komma hit, och tillsammans med oss skapa labbet från början. Då ska de jobba fram karaktärer gjorda som pappersdockor, som de ska lägga i olika burkar. De ska ge dessa karaktärer drömmar, känslor och så vidare. När fler grupper sedan kommer får de blanda karaktärerna med nya känslor och hitta på egna historier kring karaktärerna. På så sätt utvecklar barnen själva ett verktyg de kan använda för att få igång sitt berättande och sitt skrivande.

Vad står namnet för?
Medan Trampolin står för att våga hoppa och kasta sig ut, så ville vi ha ett namn som signalerade att vi utforskar och testar för att sedan ta det stora klivet. Att studsa kan innebära att man stannar kvar på marken, får experimentera och göra om, men också att bolla idéer genom att låta dem studsa emellan oss. Det blir en liten anhalt innan man är redo för det stora språnget.

Ulrika Goude Westby, verksamhetsutvecklare på Trampolin spelar på en gitarr.
Ulrika Goude Westby är säker på att läsning påverkar ungas självkänsla positivt. Genom litteraturen och berättelser kan man lära känna sig själv och andra bättre.

Ni vill utforska och utveckla nya metoder för att främja läs- och språkutveckling, varför är det viktigt?

Samhället är föränderligt, och det är viktigt att möta upp det. För att hitta glädjen, inspirationen och drivet in i litteraturens värld så får vi inte stagnera eller stanna upp. Till exempel när vi nu tar emot klasser för att arbeta med boken Bubblan. Då har vi byggt upp miljöerna för att skapa en förförståelse som en ingång till berättande och läsning. Litteratur kan fungera som en spegel där du kan få mer förståelse för dig själv, du blir bättre på att uttrycka dig och kommunicera. Det ger också så mycket för den egna självkänslan och för att förstå andra människor. Litteratur är också ett bra verktyg för att ta upp svåra teman och frågor.

Vi hör ofta rapporter om att barn läser mindre och mindre, vad kan vi göra åt det tycker du?

Vi behöver hitta nya vägar in till litteraturen. Jag tror också att vi måste våga utmana mer, och inte ge oss i första taget när det gäller att få fler att läsa. Vi som vuxna måste också vara goda förebilder och själva läsa, och intressera oss för ungas litteratur och läsande. Vårt mål är också inspirera lärare och ge dem redskap så att de i sin tur kan ge eleverna ingångar till läsande och berättande.


Headern från Litteraturhusbloggen som består av en randig bakgrund med texten Litteraturhusbloggen: Om fantasifulla Litteraturhuset Trampolin.

Du kan läsa mer om Litteraturhuset Trampolin och deras verksamhet på Litteraturhusbloggen.

Inläggsförfattare