Tvåornas kör

Tvåornas kör är ett sångprojekt som riktar sig till alla barn i årskurs 2 i Sandviken kommun. Linda Kastemyr som är en av ledarna i Tvåornas kör tar denna vecka över som skribent i bloggen och berättar mer om projektet.

Jag heter Linda Kastemyr och jobbar som lärare i rytmik, sång och piano på Kulturskolan i Sandviken. Tillsammans med min kollega Elisabet Wangby Björling leder jag Tvåornas kör. Det är ett sångprojekt som riktar sig till alla barn i årskurs 2 i Sandvikens kommun. Tvåornas kör ingår i Kulturlöftet och återkommer varje år.

Idén till Tvåornas kör kommer från Malmö. Där har de jobbat länge med projektet och det har sedan spridit sig till flera kommuner runt om i Sverige. I Sandviken är det just nu fjärde året som vi gör Tvåornas kör och hittills har ca 1600 barn deltagit.

Upplägg

Sångerna som vi sjunger i Tvåornas kör har vi musiklärare valt ut på temat Tillsammans för en bättre värld. Det är sånger om gemenskap, vänskap, allas lika värde och världen vi lever i. Det finns också sånger med anknytning till Sandviken. Barnen lär sig sångerna genom att titta på filmer som de fått av oss och de får även besök av oss musiklärare där vi går igenom texter och repeterar rörelser tillsammans. Vi avslutar varje termin med att göra en gemensam konsert eller film där alla barn får sjunga tillsammans och på så vis uppleva musikens kraft.

Filmen visar de barn som var med i Tvåornas kör hösten 2020.

Responsen från skolorna

Vi har fått mycket positiv respons från både elever, lärare och föräldrar. Sång ingår i läroplanen för ämnet musik och vi upplever att många lärare känner en osäkerhet inför ämnet. Där kan vi stötta och ge tips och redskap i hur man lär ut och hur man ska tänka runt musiken.

Det händer ofta att barn kommer springande fram emot oss när vi går över skolgården. ”Kommer ni till oss idag?” ”Vi har sett er på film!” ”Varför finns det ingen Treornas kör?” Det är ett gott betyg för att vi behövs!

Kulturlöftet gör så att alla barn i kommunen oavsett område eller skola få samma förutsättningar för att uppleva och skapa kultur. Genom Tvåornas kör når vi många barn som annars aldrig skulle få uppleva den sångglädje och kraft det ger när många sjunger tillsammans.

Skribent: Linda Kastemyr

Inläggsförfattare