Uppdrag, rollspel och skrivande för mellanstadiet

Litteraturhuset Trampolin har i samarbete med övriga verksamheter på Kulturcentrum i Sandviken tagit fram flera litteraturprojekt som går att arbeta med på egen hand i klassrummet. Ett av dem är Uppdraget som bygger på Camilla Lagerqvists bok med samma namn. Projektet är anpassat för mellanstadiet och här finns både ett inspirationsmaterial och en forskningsrapport.

Camilla Lagerqvists ungdomsroman Uppdraget utspelas under andra världskriget och handlar om tre trettonåringar i Värmland som bestämmer sig för att bilda en motståndsrörelse för att kämpa mot nazisterna. Boken är den första i en serie om fyra böcker som alla handlar om motståndsrörelsen Svarta rosorna.

Olika uppdrag

Projektet leddes av Camilla Lagerqvist och kulturskolans dramapedagog som bjöd in klasser till Trampolin där de med hjälp av drama fick uppleva delar av handlingen, lösa uppdrag i rollspel och koppla dåtid till nutid.

Varje klass deltog två förmiddagar. Vid det första tillfället fick eleverna träffa karaktärer ur boken och klassen delades in i motståndsgrupper som fick lösa uppdrag under tidspress. Uppdragen var utformade så att eleverna på ett spännande sätt fick lära sig mer om den historiska kopplingen. I inspirationsmaterialet som går att ladda ner här nedanför finns uppdragen beskrivna mer i detalj.

Ett uppdrag fick de också med sig tillbaka till skolan: att namnge sin motståndsgrupp och tillsammans skriva en berättelse om ett uppdrag som de hade genomfört under andra världskriget.

Det andra tillfället hade fokus på vilka kopplingar som finns mellan dåtid och nutid. Även här fick eleverna använda rollspel för att dra paralleller och diskutera förtryck, likheter och olikheter.

Forskningstudie

Projektet resulterade också i forskningsstudien Med berättelsen som mål och medel i en gränsöverskridande lärprocess kring andra världskriget. I den undersöker Fredrik Lindstrand hur eleverna ges möjlighet att skapa mening och gestalta sitt kunnande i projektet. Han konstaterar att projektet som helhet kan betraktas som en lärprocess för dagens unga, som är vana vid denna typ av berättelsevärldar från den populärkultur de engagerar sig i på sin fritid.

I studien lyfter han fram flera element i projektet som är bra att ta med sig i utformandet av liknande lärprocesser:

  • Använd en berättelse som ram och knyt ihop olika delar i ett projekt så att sammanhanget blir tydligt för eleverna.
  • Använd många olika uttrycksformer i både introduktioner och elevernas eget arbete.
  • Se till så att elevernas arbete blir ”på riktigt” genom att ge dem en läsare eller publik i någon form.
  • Utgå ifrån elevernas egna erfarenheter och intressen. Låt uppgifter vara öppna, utan färdiga svar, så att eleverna kan hitta sina egna sätt att uttrycka sig.
  • Låt eleverna samarbeta i projekt med olika delmoment och skapa utrymme för samtal om vad de gör och hur de resonerar kring sitt arbete.

MaterialInläggsförfattare